Jeśli nie nastąpiło automatyczne wczytanie strony, proszę kliknąć

tutaj,

aby przejść na stronę nowej restauracji

Buffalo Restaurant

pod adresem:
Rynek Główny 37, Kraków